top of page
富士の露 米

"Fujinotsuyu" shochu

¥680

富士の露 米

bottom of page